Vilka yrken kan en person med epilepsi inte ha?

En person med epilepsi kan inte vara yrkesförare.

Även ett enda epileptiskt anfall är ett hinder för yrkesmässig körning enligt EU-direktiven, även om epilepsi ännu inte har diagnostiserats och medicinering inte har påbörjats. Även flyg-, sjö- och järnvägstrafiken har strängare hälsokrav än vanligt.

Om en person med epilepsi får upprepade anfall trots behandling bör hen undvika olycksbenägna arbetsuppgifter, t.ex. arbete i miljöer där det finns risk för brand, explosion eller elolyckor, och arbete på ställningar. Skiftarbete kan vara ett problem om förändringar i sömnrytmen gör dig benägen att få anfall. Om du måste lämna ditt arbete på grund av epilepsin har du rätt till yrkesinriktad rehabilitering och omskolning.

Uppdaterad  7.8.2023

Kyllä