Stödtelefonen Minneslinjen

På stödtelefonen Minneslinjen får man rådgivning och handledning av en expert. Tjänsten tillhandahålls av Minnesförbundet.

Stödtelefonen Minneslinjen erbjuder råd och vägledning om demenssjukdomar på måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 12–17 på numret 09 8766550 (0,08 €/minut + lokalnätsavgift).

Den svenskspråkiga stödtelefonen är tillgänglig på tisdagar kl. 14–17 på samma nummer. Samtalen tas emot av yrkesutbildade personer inom minnesarbetet.

åldring; äldre; demenssjukdom; senior; demens

Kyllä

Uppdaterad  9.8.2023