Ytterligare undersökningar vid minnesstörningar

Specialiserade undersökningar, såsom neuropsykologisk bedömning, hjärnmarkörskanning och undersökningar av cerebrospinalvätskan används vid behov för att diagnostisera minnessvårigheter.

Orsaken till minnessvårigheterna framgår inte alltid av de inledande utredningarna eller vid uppföljande undersökningar. I sådana fall används ytterligare undersökningar enligt läkarens bedömning.

Alzheimers sjukdom; demens; demenssjukdom; cerebrospinalvätska

Kyllä

Uppdaterad  8.8.2023