Vanföreställningar och hallucinationer vid demenssjukdom

Psykossymtom, dvs. vanföreställningar och/eller hallucinationer, förekommer hos ungefär hälften av alla demenssjuka personer.

Psykossymtom är vanligast i mitten av sjukdomsförloppet, men vanföreställningar kan också uppträda som det första symtomet på demenssjukdom.

hallucinationer; vanföreställningar; demenssjukdom; demens

Kyllä

Uppdaterad  8.8.2023