Särdrag i demenssjukdomar hos personer i arbetsför ålder