Riskfaktorer för demenssjukdomar och hur man påverkar dem