Lewykroppsdemens

Lewykroppsdemens är en långsamt fortskridande sjukdom som orsakar degeneration av hjärnan. Symtomen omfattar stelhet i tänkande och rörelser, synvillor och variationer i vakenhetstillståndet. Behandling kan lindra symtomen.

Lewykroppsdemens är den tredje vanligaste progressiva demenssjukdomen. Den förekommer hos cirka 5 procent av finländarna över 75 år. Sjukdomen bryter vanligen ut i 50–80 års ålder och är något vanligare hos män än hos kvinnor. Sjukdomen har fått sitt namn efter de rikliga mikroskopiska proteinansamlingarna i patienternas hjärnor, så kallade Lewy-kroppar, som innehåller ett protein som kallas alfasynuklein. Orsaken till dessa ansamlingar eller sjukdomen är inte helt känd, men sjukdomsmekanismen liknar Parkinsons sjukdom. Sjukdomen utvecklas långsamt med åren.

demenssjukdom; demens; Lewykroppsdemens

Kyllä

Uppdaterad  9.8.2023