Hakolas sjukdom, PLSOSL

Hakolas sjukdom är en sällsynt, ärftlig sjukdom som leder till döden i medelåldern och orsakar benfrakturer i 20–30 års ålder och demens i 30–40 års ålder.

Hakolas sjukdom är också känd som PLOSL, vilket är en förkortning av det officiella namnet för polycystisk lipomembranös osteodysplasi och skleroserande leukoencefalopati. I den internationella litteraturen är sjukdomen oftast känd som Nasu-Hakola disease.

Majoriteten av patienterna har diagnostiserats i Finland och Japan, men enskilda patienter har beskrivits från hela världen.

demenssjukdom; Hakolas sjukdom; benfrakturer; demens

Kyllä

Uppdaterad  9.8.2023