Demens vid Parkinsons sjukdom

De komplexa symtomen på Parkinsons sjukdom omfattar även kognitiva symtom. När dessa symtom utvecklas så att de stör det dagliga livet talar vi om demens vid Parkinsons sjukdom.

Parkinsons sjukdom orsakar ett brett spektrum av förändringar i hjärnan, och symtomen på sjukdomen är mångsidiga. De tydligaste symtomen är motoriska (vilodarrning, långsamma och stela rörelser och balansproblem), men de åtföljs också av kognitiva symtom, dvs. symtom som har att göra med hjärnans förmåga att bearbeta information.

Kognitiva symtom uppträder och utvecklas individuellt. Lindriga symtom är vanliga och symtomen fortskrider vanligtvis långsamt. Störande symtom är vanligare i äldre ålder och i de senare stadierna av sjukdomen. När de kognitiva symtomen utvecklas till att störa vardagslivet och funktionsförmågan talar man om demens vid Parkinsons sjukdom.

Det finns likheter i de underliggande mekanismerna för Parkinsons sjukdom och Lewykroppsdemens, vilket är anledningen till att symtomen vid demens vid Parkinsons sjukdom liknar de kognitiva symtomen vid Lewykroppsdemens. Denna text behandlar endast demens vid Parkinsons sjukdom. För mer information om Parkinsons sjukdom, besök sidorna om Parkinsons sjukdom i Hjärnhuset.

demens; demenssjukdom; parkinsons sjukdom

Kyllä

Uppdaterad  9.8.2023