Pannlobsdemens

Pannlobsdemens är en degenerativ hjärnsjukdom som orsakar fler personlighets- och beteendeförändringar än andra demenssjukdomar.

De viktigaste symtomen på pannlobsdemens är personlighetsförändring, beteendeförändringar, initiativlöshet och problem med exekutiva funktioner. Med exekutiva funktioner avses t.ex. planering av olika aktiviteter och val av hur de ska genomföras.

pannlobsdemens; demens; demenssjukdom

Kyllä

Uppdaterad  9.8.2023