Småkärlsdemens

​​Småkärlsdemens är den vanligaste orsaken till försvagat minne och försämrad informationsbearbetning i samband med cerebrovaskulär sjukdom.

Cerebrala småkärlssjukdomar försämrar funktionen hos de små blodkärl som finns djupt inne i hjärnan och under hjärnbarken, vilket gör att de blir trånga och blockerade. Vanligtvis försämras kärlfunktionen långsamt och symtomen utvecklas stadigt. Om symtomen plötsligt förvärras kan det bero på en hjärninfarkt som orsakas av en blockering av ett litet blodkärl (så kallad lakunär infarkt) eller en övergående cirkulationsstörning i hjärnan. I samband med inflammatoriska sjukdomar eller efter operationer kan symtomen också plötsligt förvärras, eftersom förändringar i cerebrala småkärlssjukdomar exponerar för förvirring eller delirium i sådana situationer. Cerebrala småkärlssjukdomar uppträder också före de kliniska symtomen på Alzheimers sjukdom.

demenssjukdomar; demens; Cirkulationsstörning i hjärnan; hjärninfarkt

Kyllä

Uppdaterad  8.8.2023