Minnessvårigheter är allmänna och har många slags orsaker

Symtom i informationsbearbetningen och minnet är vanliga hos människor i alla åldrar. Det finns ofta en annan orsak än demenssjukdom.

Kuva: Erkinjuntti T, Remes A, Rinne J, Soininen H (red.) Muistisairaudet. Helsingfors: Kustannus Oy Duodecim, 2015Hjärnans kognitiva funktioner, dvs. minnet och annan informationsbearbetning, är en komplex och invecklad process. Denna process kan gå fel på många sätt och av många anledningar. Förutom progressiva demenssjukdomar kan det finnas bakomliggande orsaker som stressfaktorer och psykiska orsaker, eller övergående, botbara eller permanenta följdtillstånd efter en sjukdom.

Kognitiva symtom är ganska vanliga: en tredjedel av alla över 65 år har upplevt minnesproblem, och upp till en femtedel av alla i arbetsför ålder har intermittenta eller ihållande minnes- och koncentrationsproblem. Nedan hittar du information om sjukdomar och andra faktorer som påverkar minnet och andra kognitiva funktioner.

delirium; demens; TGA

Kyllä

Uppdaterad  8.8.2023