Minnessvårigheter beror ofta på annat än demenssjukdom