En demenssjuk persons förmåner

Ta reda på mer om vårdbidrag, läkemedels- och reseersättning, klientavgifter, bostadsbidrag, hemtjänster, stöd för närståendevård och stöd för färdtjänster.

demenssjukdom; stöd för närståendevård; fpa; förmåner; bostadsbidrag; vårdbidrag för pensionären; läkemedelsersättningar; sociala förmåner

Kyllä

Uppdaterad  9.8.2023