Att planera för framtiden vid demenssjukdom

En intressebevakare tar hand om den demenssjukas angelägenheter när hen inte längre kan göra det själv. Du kan också själv besluta om intressebevakningen i förväg. Ett vårddirektiv är ett uttryck för önskemålen om vården i livets slutskede.

vårddirektiv; demenssjukdomar; intressebevakning; förmyndarskap

Kyllä

Uppdaterad  9.8.2023