Gör så här om du misstänker subaraknoidalblödning (SAB)

De typiska symptomen på SAB är en explosiv och onormalt kraftig huvudvärk, som kan åtföljas av illamående, kräkningar och nedsatt medvetandegrad.

  • Explosiv och onormalt kraftig huvudvärk
  • Illamående och kräkningar
  • Nedsatt medvetandegrad

Om patienten har ovanstående symtom är det viktigt att söka akut vård. Ring i så fall omedelbart Nödcentralen på numret 112. Patienten förflyttas vanligtvis med ambulans till akutmottagningen på närmaste sjukhus.

Uppdaterad  2.8.2023

Kyllä