Information om störningar i den visuella perceptionen

Perception innebär strukturering, tolkning och användning av information som tas emot via sinnena.

Synsinnet är ett viktigt sinne för människans informationsbearbetning. Visuell bearbetning ligger till grund för vår förmåga att förstå vad vi ser, navigera, bedöma avstånd och bygga helheter av delar. Synsinnet hjälper oss att uppfatta oss själva i förhållande till vår omgivning, läsa texter, köra bil och lära oss färdigheter som kräver öga-hand koordination.

Vid en visuell perceptionsstörning är bearbetningen av information som tas emot av synsinnet i hjärnan nedsatt på olika sätt. Om en person har svårt att förstå vad hen ser eller att dra slutsatser utifrån det hen ser och sin rumsliga uppfattning, kan det betraktas som en perceptionsstörning. Det är också vanligt att störningar i perceptionen gör uppgifter som kräver öga-hand koordination svåra och benägna till fel.

Vid störningar i den visuella perceptionen handlar det inte om synförlust, synfältsbortfall eller en rörelsestörning i ögat, och därför förbättrar t.ex. byte av glasögon inte synen eller perceptionen av omgivningen. Perceptionsstörningen kan vara en medfödd avvikelse i utvecklingen och uppkomma redan i barndomen eller uppstå som ett resultat av en hjärnskada i vuxen ålder.

Uppdaterad  5.8.2023

Kyllä