Hjälp vid störning i den visuella perceptionen

De svårigheter som orsakas av perceptionsstörningar kan kringgås genom att anpassa miljön, använda hjälpmedel och andra sinnen.

Om svårigheterna med perception som du upplever orsakar betydande problem i vardagen, i skolan eller på jobbet lönar det sig att gå till botten med dem. Ofta förekommer utvecklingsrelaterade perceptuella svårigheter tillsammans med andra inlärningssvårigheter. Plötsligt uppträdande och allvarliga störningar i synfunktionen är däremot oftast främmande för dem som inte har upplevt dem. De kan också förvirra de närstående och göra sociala situationer svårare. Det är bra att åtminstone berätta för dina närmaste om dina svårigheter och hur du önskar att man ska förhålla sig till dem.

En neuropsykologisk undersökning kan bedöma kvaliteten och svårighetsgraden av perceptionsstörningarna och planera nödvändigt stöd, vägledning eller rehabilitering. Rehabilitering kan också ske under ledning av en ergoterapeut.

Uppdaterad  5.8.2023

Kyllä