Orsaker till neuropsykologiska symtom

Svårighetsgraden av neuropsykologiska symtom kan variera från lindriga och övergående störningar till permanenta och svåra förändringar i funktionsförmågan. Orsaken kan vara en hjärnsjukdom eller en skada i hjärnan, men det är inte alltid fallet.

Det neuropsykologiska syndromet är alltid individuellt. Symtomen varierar från svårigheter att bearbeta information till problem med känsloreglering och beteendemässiga problem. Hjärnsjukdomens eller hjärnskadans typ och svårighetsgrad, var hjärnskadan sitter, hjärnans utvecklingsstadium och det allmänna hälsotillståndet påverkar alla hur störningarna kommer till uttryck.

Olika hjärnfunktioner är koncentrerade till olika delar av hjärnan. För att få en helhetsbild av de neuropsykologiska störningarna är det viktigt att veta vilken del av hjärnan skadan sitter i och hur omfattande den är. Det spelar också roll om funktionsstörningen i hjärnan är relaterad till utvecklingen i barndomen, om den uppstod i vuxen ålder eller senare i livet.

Orsaken till ett neuropsykologiskt symtom är inte alltid neurologisk. Symtomet kan också vara resultatet av en vanlig stressfaktor i livet eller brist på sömn, vilket gör det svårt att koncentrera sig och verksamheten blir ineffektiv. I detta fall är det fråga om en övergående störning.

Uppdaterad  11.8.2023

Kyllä