Neuropsykologiska symtom

Hjärnskador och funktionsstörningar i neurala nätverk orsakar neuropsykologiska symtom. Det vanligaste symtomet är minnessvårigheter. 

Människans hjärna är ett komplext organ som gör det möjligt för människan att tänka, uppleva känslor och fungera. Miljarder nervceller i hjärnan bildar kopplingar mellan celler och bredare neurala nätverk. Informationen färdas kemiskt genom de neurala nätverken med hjälp av signalsubstanser och elektriskt med hjälp av nervimpulser. Vår funktionsförmåga är beroende av att dessa kopplingar och neurala nätverk fungerar ostört. Vår hjärna är aktiv även när vi sover.

Uppdaterad  11.8.2023

Kyllä