Hur talar jag med en person som drabbats av afasi?

Interaktionshjälpmedel kan underlätta samtal med en person med afasi.

Bakom språkstörningen finns fortfarande samma person som vill fortsätta att interagera med andra människor. Samtalen kanske inte fortskrider på samma sätt som förut, men du kan använda dessa verktyg för att stödja din interaktion med personen som har afasi.

Du kan använda länken nedan för att skriva ut anvisningarna och dela dem med andra personer som talar med personen med afasi: närstående, vårdpersonalen eller bekanta.

Uppdaterad  4.8.2023

Kyllä