Att stödja slutledning och problemlösning

Tips på hur man hanterar svårigheter med slutledning och problemlösning.

  • Det lönar sig att reservera mer tid för ditt arbete än vad du kanske har varit van vid tidigare.
  • Att skriva ner dina planer på papper, steg för steg, hjälper dig att strukturera ditt arbete.
  • Arbetet bör delas upp i små helheter och fokus bör ligga på en del i taget. Det är lättare att gå framåt om man har tydliga delmål.
  • Slutledningskedjan kan göras synlig med hjälp av ett flödesschema. Ett flödesschema är en visuell representation av processen.
  • Att använda minneslappar gör det lättare att komma ihåg saker.

Uppdaterad  5.8.2023

Kyllä