Varför sviker minnet?

Att minnas är en komplex aktivitet som sker i flera delar av hjärnan. Minnet kan försämras eller bli ineffektivt av en mängd olika skäl. 

Nästan alla sjukdomar i det centrala nervsystemet är förknippade med minnesstörningar, antingen som ett primärt eller sekundärt symtom. Även andra sjukdomar än sjukdomar i det centrala nervsystemet kan påverka minnets funktion, antingen tillfälligt eller ibland mer permanent. Vid misstanke om minnesproblem är det viktigt att reda ut vilken typ av minnesstörning det rör sig om och hur svår den är.

Ofta finns det en annan faktor än neurologisk sjukdom eller funktionsnedsättning bakom minnesstörningen. Hos en person i arbetsför ålder kan en aktuell orsak ligga bakom minnessvårigheterna: utbrändhet, depression, ihållande sömnproblem eller överkonsumtion av alkohol – ofta en kombination av dessa.

Normalt åldrande förändrar minnets funktion i viss utsträckning, men försämrar inte den dagliga funktionsförmågan. Mer permanenta minnesstörningar är vanligtvis kopplade till neurologiska skador, såsom följder av cirkulationsstörningar i hjärnan eller hjärnskador. Senare i livet kan minnet också försämras i samband med progressiva demenssjukdomar.

Uppdaterad  13.8.2023

Kyllä