Testa dina kunskaper om minnet

Den vardagliga upplevelsen av hur minnet fungerar kan skilja sig från vad undersökningsdata visar.

Välj för följande påståenden om minnet om du tycker påståendet är sant eller falskt. Efter att du svarat ser du forskningsinformation om frågan. Var du av samma åsikt som experterna?

Uppdaterad  11.8.2023

Kyllä