Olika minnesfunktioner

Med att minnas avses processen att tillfälligt eller långvarigt lagra ny information eller en ny erfarenhet eller förnimmelse, gå igenom den, modifiera den och, vid behov, återkalla den.

Beroende på varaktigheten talar vi om antingen korttids- eller långtidsminne. Korttidsminnet omfattar det sensoriska minnet och arbetsminnet. I långtidsminnet finns inlärda kunskaper och färdigheter – som längst ända från barndomen till slutet av livet. Det semantiska långtidsminnet omfattar det semantiska minnet och episodminnet, som båda är medvetna minnesbilder. Det långtida procedurminnets funktioner sker ofta utanför medvetandet.

Minnet kan också delas in i olika områden beroende på innehållet i de saker som man minns. Att till exempel komma ihåg vem som är Finlands president eller vad en vän just sa kräver en annan typ av minne än att komma ihåg hurdant ansikte någon har. På samma sätt är det skillnad på att minnas en händelse från dagen innan och att ha en uppfattning om hur man cyklar.

I dagligt tal används begreppen när- och fjärrminne för att återkalla minnet av händelser som inträffat nyligen (dvs. under de senaste dagarna eller veckorna) å ena sidan, och händelser som inträffade för flera år sedan å andra sidan. När det gäller hjärnfunktioner ingår både när- och fjärrminnet i långtidsminnet.

Uppdaterad  13.8.2023

Kyllä