Uppmärksamhetsstörningar

Uppmärksamhetsproblem som orsakas av hjärnskador kan yttra sig som svårigheter att rikta, upprätthålla eller fördela uppmärksamheten. Man kan bli känslig för störningar i omgivningen och benägen att göra fel.

Fluktuationer i uppmärksamheten är mycket vanliga. Uppmärksamheten varierar hos alla människor beroende på olika faktorer i omgivningen. Trötthet, brådska och stress, hunger, smärta, intensiva känslotillstånd, ångest och depression samt dålig motivation försämrar uppmärksamheten. Det är känt att sömnbrist på bara några timmar förändrar en persons förmåga att upprätthålla uppmärksamheten.

Motivation spelar en stor roll för uppmärksamheten och därmed också för koncentrationsförmågan. Bra motivation ökar vakenheten och hjälper till att rikta och upprätthålla uppmärksamheten.

Uppmärksamhetsstörningar efter en plötslig hjärnskada kan visa sig genom upprepade koncentrationssvårigheter, vandrande tankar, långsamma handlingar eller misstag i arbete som kräver precision. Arbete som kräver koncentration kan också trötta ut snabbt, eftersom det krävs mer ansträngning än tidigare för att reglera uppmärksamheten.

Uppdaterad  13.8.2023

Kyllä