Att stödja koncentration och uppmärksamhet

Koncentration och ostörd uppmärksamhet kan främjas genom att planera aktiviteterna och indela dem i perioder och genom att skapa ett lugnt arbetsutrymme.

Minska på störande element

 • Anpassa din miljö så att den är lämplig för att koncentrera sig
 • Stäng av TV:n/radion (eller lägg på lugn bakgrundsmusik).
 • Sätt telefonen på ljudlös.
 • Stäng fönstret.
 • Använd öronproppar eller hörselskydd.

Undvik brådska

 • Börja i tid.
 • Försök inte att göra för många saker på för kort tid.
 • Gör bara en sak i taget.

Dela upp det du gör

 • Ta tillräckligt många korta pauser.
 • Återgå till den oavslutade uppgiften omedelbart efter pausen.
 • Planera in de mest krävande uppgifterna vid den tidpunkt på dagen då du är som mest alert.
 • Använd vid behov uppgiftslistor.

Undvik avbrott

 • Stäng av telefonen.
 • Läs din e-post endast vid vissa tidpunkter på dagen.
 • Berätta det för andra när du vill arbeta utan avbrott.

Undvik belastande situationer

 • Gå vidare till en ny uppgift först när du har avslutat den föregående.
 • Planera din dag så att du kan uträtta ärenden eller röra dig vid en tidpunkt då det är mindre buller och färre människor i omgivningen.

Uppdaterad  13.8.2023

Kyllä