Hur märks det att hjärnan är belastad?

Vid normal trötthet kan vi vanligtvis klara av de normala kvällsaktiviteterna innan vi går och lägger oss, men vid trötthet kopplad till en hjärnskada kan behovet av vila komma plötsligt och utan förvarning.

Belastning av hjärnan hos neurologiska patienter yttrar sig vanligtvis i ett ökat sömnbehov, svårigheter att orka och koncentrera sig. Tröttheten kan uppkomma plötsligt. Trötthet efter en hjärnskada skiljer sig också från normal trötthet genom att den inte alltid är proportionell mot ansträngningsnivån, utan kan komma även efter en kort period av tänkande eller fysisk ansträngning: till exempel mitt i ett intressant samtal eller efter ett besök i affären.

Motivationen för rehabilitering kan variera på grund av tröttheten. Återhämtning kräver att man lär sig nya sätt att göra saker , t.ex. att öva på att röra sig med rullstol eller lära sig att använda minnesstöd. Att lära sig nya funktionssätt kräver planering, tålmodig övning och upprepning, vilket är resurskrävande.

Tröttheten är inte nödvändigtvis ett dagligt problem. Ena dagen kan man känna sig energisk och nästa dag helt utmattad och kraftlös. Vanligtvis återvänder dock orken gradvis när man återhämtar sig.

Uppdaterad  4.8.2023

Kyllä