Information om regleringen av känslor och beteende

Känslomässiga upplevelser uppstår i hjärnan. En hjärnskada kan orsaka förändringar i hur man uppfattar, upplever och reglerar känslor.

Känslors uppkomst och känsloreglering är komplexa processer i hjärnan som involverar många olika neurala nätverk och neurotransmittorer. Känslor orsakar fysiologiska förnimmelser i kroppen, orienterar tänkandet och förbereder för handling. Känslor har en viktig roll att spela när det gäller att förmedla både inre och yttre upplevelser till oss.

Det kan förekomma hjärnbaserade förändringar i bearbetningen av känslomässig information, vilket kan yttra sig som en inre upplevelse eller återspeglas utåt i personens beteende. En förändring kan ske:

  • I hur man upplever och tolkar känslor
  • I hur man uttrycker känslor
  • I hur man uppfattar och tolkar andra människors känslor.

Vissa beteendemässiga och känslomässiga förändringar är en reaktion på en livsförändring orsakad av sjukdom eller skada. För både personen själv och de anhöriga är sorg en naturlig reaktion, men känslor av rädsla, ilska och besvikelse kan också förekomma.

Uppdaterad  4.8.2023

Kyllä