Hjälp vid problem med känsloregleringen och beteendet

Personen med sjukdomen eller skadan och hens närstående behöver inte bara information om känslomässiga och beteendemässiga förändringar, utan också tid och stöd för att lära sig nya sätt att agera.

Man kan inte stoppa känslor som väcks, och man behöver inte göra det. Att lära sig hantera svåra situationer är däremot en viktig del av återhämtningen. Att identifiera känslomässiga och beteendemässiga förändringar är det första steget.

Det lönar sig att lyssna på sina känslor: de är budskap om ens inre upplevelse och tolkning av situationen. Känslorna hjälper en att utforska varför saken i fråga är så betydelsefull. Varför känner jag som jag gör?

När man lär sig att förstå sina egna känslor och reaktioner är det lättare att försöka påverka dem. Vanliga kontrollmetoder är andning, avslappning och motion. Andas ut ordentligt, sänk axlarna och skaka händerna. Lyssna på avslappningsinspelningar eller gå på yoga. Eller använd den extra energin och adrenalinet för att röra på dig.

Uppdaterad  4.8.2023

Kyllä