Förändringar i beteendet

En hjärnskada kan förändra hur en person beter sig och agerar i olika situationer.

Personen med sjukdomen eller skadan kan ibland ha svårt att själv märka och förstå förändringarna i reglering av känslor och beteende. Närstående upptäcker ofta lättare förändringar i självregleringen och de känslomässiga reaktionerna. Förändringarna kan kännas påfrestande, göra relationer svårare och göra det besvärligare att klara av kraven i vardagen och i arbetslivet.

Den vanligaste förändringen är irritabilitet, som kan vara förknippad även med lindrigare hjärnskador.

Uppdaterad  4.8.2023

Kyllä