Hjärnan och sömnstörningar

Tillräcklig sömn och vakenhet under dagen är förutsättningar för smidig informationsbearbetning. Trötthet på grund av sömnbrist är den vanligaste orsaken till och en upprätthållande faktor för svårigheter med informationsbearbetning.

Nästan alla har upplevt tankspriddhet, koncentrationssvårigheter och slarvfel efter att ha sovit för lite under natten. Sömnlöshet eller avbruten sömn under enskilda nätter är vanligt och återhämtningen sker vanligtvis snabbt. När nätter med allt för lite sömn blir återkommande blir förändringarna i funktionsförmågan och sömnighet mer uttalade dag för dag. Om sömnen förkortas med ett par timmar under en vecka blir effekten densamma som om man vakat en hel natt.

Sömnbrist försämrar funktionsförmågan

Redan två timmars sömnbrist minskar uppmärksamheten och ökar sömnigheten dagtid. Sömnbrist syns och märks inte bara som koncentrationssvårigheter utan också som minnesproblem: enskilda saker glöms bort, inlärningen går långsamt och det man lärt sig sitter inte kvar. Det flexibla tänkandet, problemlösningsförmågan och förmågan att hantera motgångar kan också påverkas av sömnbrist.

Om sömnproblemen blir långvariga påverkar de ofta den mentala orken negativt och ökar nedstämdhet, irritabilitet och ångest.

Trötthet och svårigheter att bearbeta information som sömnbristen orsakar minskar förmågan att klara av arbetet och studierna. I värsta fall leder trötthet och problem förknippade med den till en ökad risk för olyckor och skador, vilket kan vara ödesdigert till exempel i trafiken. Att somna vid ratten orsakar dödsolyckor.

Uppdaterad  11.8.2023

Kyllä