Att ta hand om och träna hjärnan

Hjärnan behöver omvårdnad och regelbunden användning. Hjärnträning för aktivering kan vara en självstyrd aktivitet eller en handledd rehabiliteringssession, som alltid sker tillsammans med en yrkesutbildad person. 

Värna om din hjärna! Tillräcklig sömn, regelbunden motion, en mångsidig och hälsosam kost, drogfrihet och umgänge med andra människor är hörnstenar för hjärnhälsa. Det som är bra för hjärtat är också bra för hjärnan.

Hjärnan gillar också att den används aktivt. Mångsidig användning av hjärnan under hela livet bygger upp hjärnans kognitiva reserv, vilket särskilt senare i livet hjälper den att stå emot eventuella förändringar i hjärnan som orsakas av hjärnsjukdomar.

Med kognitiv träning eller hjärnträning avses aktiviteter som kontinuerligt aktiverar och utmanar hjärnans förmåga att bearbeta information och som förväntas förbättra en persons funktionsförmåga. Träningen förväntas förhindra uppkomsten av demenssjukdomar. Man vet dock inte om träning av informationsbearbetning som påbörjas senare i livet förebygger demenssjukdomar eller har en betydande effekt på utvecklingen av en redan konstaterad demenssjukdom.

Uppdaterad  11.8.2023

Kyllä