Störningar i de exekutiva funktionerna

Problem med de exekutiva funktionerna syns tydligast i situationer som kräver självständigt agerande i arbetslivet, i mer komplexa vardagsaktiviteter och i sociala relationer. 

En störning i de exekutiva funktionerna hindrar personen från att använda sina andra informationsbearbetningsfunktioner initiativrikt, flexibelt, effektivt och kontrollerat. Också beteendet och sociala interaktioner kan avvika från normen.

Svårigheter med de exekutiva funktionerna upptäcks inte alltid i de tidiga stadierna av sjukdomen. I synnerhet lindriga problem återspeglas vanligtvis inte i rutinmässiga prestationer, vilket är vad många vardagliga situationer är. Med tiden kan störningar i de exekutiva funktionerna leda till en försämrad arbetsförmåga eller en ackumulering av sociala problem. Förändrade tolkningar av sociala situationer och nya sätt att reagera kan orsaka förvirring och konflikter i relationer.

Uppdaterad  4.8.2023

Kyllä