Att stödja de exekutiva funktionerna

Att vara medvetenhet om förändringarna i funktionsförmågan är grunden för att hantera och minska besvären av svårigheter med de exekutiva funktionerna.

Att vara medveten om sin funktionsförmågas begränsningar men också sina egna styrkor är viktigt för att kunna utveckla hanteringsverktyg för neuropsykologiska symtom, och i synnerhet för störningar i de exekutiva funktionerna. Denna information kallas metakognitiv kunskap. När det gäller problem med de exekutiva funktionerna finns det ofta brister i symtommedvetenheten, så det är också viktigt att stärka denna.

Uppdaterad  4.8.2023

Kyllä