Stöd vid kris

Här hittar du information om vart du kan vända dig om du behöver hjälp. Det är inte bra att lämnas ensam i svåra situationer. Förutom närstående finns det även andra som kan hjälpa.

Uppdaterad  10.8.2023

Kyllä