Olika sätt att anpassa sig till hjärnsjukdomen

Anpassningen till hjärnsjukdomar är individuell. Olika människor upplever att de har nytta av olika saker i belastande situationer. Nedan beskrivs olika sätt som kan hjälpa dig eller en närstående.

  • Prata med din familj, dina vänner eller en yrkesutbildad person om dina känslor.
  • Även om sjukdomen kan begränsa din funktionsförmåga, försök att göra saker som ger dig glädje, enligt egen ork. Lyssna på din favoritmusik, läs, titta på filmer eller gå ut i naturen.
  • Försök att upprätthålla sociala kontakter: träffa vänner och ägna dig åt hobbyer så mycket du kan.
  • Vissa människor tycker att det är lättare att träffa människor i samma situation. Du kan söka kamratstöd, till exempel från patientföreningar.
  • Ta reda på mer om störningar i hjärnan och dina symtom, till exempel genom att läsa om den.
  • Försök att sänka dina krav på dig själv och ge dig själv tid att återhämta dig. Dela upp dina större mål och drömmar i mindre delmål.
  • Det är ofta svårt att se framstegen när de sker så småningom. Till exempel genom att föra dagbok märker du tydligare hur din funktionsförmåga förbättras.

Uppdaterad  10.8.2023

Kyllä