Hjälp vid kris

​En sjukdom eller skada kan drabba vem som helst av oss. Det kan hända oss själva eller någon som står oss nära. Här hittar du information om känslor som är förknippade med situationen och praktiska råd, bl.a. kontaktuppgifter och information om vart du kan vända dig om du behöver hjälp och stöd.