För professionella

​​Husen i Hälsobyn erbjuder även vårdpersonalen stöd och olika verktyg för bland annat klienthandledning. Du kan till exempel uppmana klienten att läsa mer om sjukdomen eller symtomet eller att bekanta sig med praktiska anvisningar efter mottagningen. I tjänsten HälsobynPRO hittar du alla tjänster och allt innehåll för vårdpersonal.

Prenumerera på Hälsobyns nyhetsbrev för vårdpersonal (på finska)

Vill du använda innehållet i Hälsobyn i större utsträckning i ditt arbete? Behöver du verktyg för att utveckla din yrkeskompetens eller material för patienthandledning? Prenumerera på Hälsobyns nyhetsbrev för att få en sammanfattning av nytt innehåll i Hälsobyn för vårdpersonal inom social- och hälsovården per e-post.