Parkinson-liitto


Suomen Parkinson-liitto apunasi

Suomen Parkinson-liitto on 17 paikallisen Parkinson-yhdistyksen kattojärjestö.

Parkinson-yhdistykset järjestävät monipuolista toimintaa noin sadalla paikkakunnalla ympäri Suomen. Ohjelmaa löytyy liikunnasta erilaisiin harrastepiireihin. Parkinson-liitto on sosiaali- ja terveysjärjestelmän asiantuntija, joka valvoo liikehäiriötä sairastavien ja heidän läheistensä etuja. Liiton työntekijät neuvovat elämän solmukohdissa sairastumiseen liittyvissä asioissa.

Parkinson-liiton järjestämät Sopeutumisvalmennuskurssit ovat hyvä tapa tutustua omaan itseen sekä muihin Parkinsonin tautia sairastaviin. Kursseilla käsitellään elämää sairauden kanssa rakentavasti ja pitkän kokemuksen tuomalla ammattitaidolla.

Parkinson-liitto julkaisee neljästi vuodessa ilmestyvää Parkinson-postia lehteä, joka sisältää ajankohtaista tietoa liikehäiriösairauksista ja sairastuneiden elämästä.  Liitto julkaisee myös kattavasti Parkinsonin tautia koskevaa infomateriaalia, jota sairastavat voivat tilata korvauksetta. www.parkinson.fi –sivustolle on koottu ajankohtaisia tapahtumia, uutisia sekä kukkuroittain artikkeleita, oppaita ja tietoa.


Vertaistuki

Parkinsonin taudin kanssa eläminen on ajoittain mutkikasta. Toisia voi nolottaa oireiden näkyminen ulkona kulkiessa, toinen saattaa huolehtia oman toimintakyvyn säilymisestä. Kysymyksiä ja huolenaiheita on monia. Niiden kanssa ei kuitenkaan tarvitse elää yksin.


Toisen sairastavan kanssa keskusteleminen avaa monesti ymmärrystä sairauden kanssa elämisestä. Uuden näkökulman saaminen voi helpottaa asian käsittelemistä. Omista asioista puhuminen helpottaa taakkaa omilta harteilta. Tätä kutsutaan vertaistueksi.

Vertaistukea järjestävät Suomessa lähinnä järjestöt, tosin myös terveydenhuoltojärjestelmän puolella vertaistuen tärkeyteen on herätty viime vuosina. Vertaistukea voit löytää paikalliskerhosta, netistä tai puhelinkeskusteluista. Tärkeintä on kuitenkin kanava, jonka kautta keskustella toisen ihmisen kanssa, joka omakohtaisesti ymmärtää sairauden kanssa elämistä.

Mikäli olet juuri sairastunut ja kauemmin sairastaneiden kohtaaminen pelottaa, voit kääntyä esimerkiksi Parkinson-liiton koulutettujen vertaistukihenkilöiden puoleen. Voit myös olla aloitteellinen paikalliskerhon suuntaan ja tiedustella mahdollisuutta olla järjestämässä vastasairastuneiden tapaamista.

Joka tapauksessa vertaistukikeskusteluissa voi olla hyväksi jäsentää keskustelunaiheita asialistalla, jota kaikki saavat lisätä toiveensa. Myös henkilökohtiasista odotuksista on syytä puhua. Vertaistukikeskusteluissa täytyy kuitenkin tehdä kaikille selväksi, että keskustelut ovat luonteeltaan poikkeuksetta luottamuksellisia. Vertaistukikeskustelujen sisällöt jäävät ainoastaan osallistujiensa tietoon.

Lisää tietoa vertaistuesta voit saada Parkinson-liiton työntekijöiltä. Alueesi järjestösuunnittelija tuntee hyvin alueesi yhdistystoiminnan ja neuvoo sinut soveltuvimpaan osoitteeseen.


Edellinen sivuOsion alkuunPäivitetty  10.8.2017 15.11

 

Katso lisää