Löydä voimavarasi - psykologiset hoitokeinot

Psyykkiset voimavarat auttavat päänsärkyjen kanssa selviytymisessä. Löydä tapoja ja harjoituksia rentoutumiseen ja mielenhallintaan. Näitä on hyvä tehdä säännöllisesti, ei pelkästään säryn tullessa. Harjoitusten kautta opit paremmin hallitsemaan särkykohtauksia.

Vaikea päänsärky voi vaikuttaa mielialaan negatiivisesti ja lisäksi mieliala voi olla rasittunut muistakin kuin päänsärkyyn liittyvistä asioista. Alavireisyyden, ahdistuksen sekä stressin tiedetään vaikuttavan kivun voimakkuuteen, kestoon ja esiintymistiheyteen, myös päänsäryssä. Psyykkiset voimavarat auttavat kroonisen päänsäryn hoidossa.

Aivojen kuvantamistutkimuksissa nähdään, että pitkittyneessä kivussa aktivoituvat mm. tunteisiin liittyvät keskukset, jotka säätelevät ahdistusta, pelkoa ja muuta mielialaa. Tämän vuoksi on tärkeää, että nämä seikat huomioidaan myös kroonisen päänsäryn hoidossa.

Erilaiset rentoutusmenetelmät, mindfulness-tyyppiset harjoitteet ja elämän- ja oirehallintaa lisäävät harjoitukset voivat vähentää päänsärkyjä. Tärkeää on myös, että harjoitteiden avulla oppii suhtautumaan kipuoireeseensa rauhallisemmin, jonka myötä kipu tuntuu vähemmän haitallisena. Harjoittamalla näitä kivunhallintakeinoja säännöllisesti niistä saadaan suurin hyöty. Sopivia harjoitteita löydät alla olevien linkkien kautta.


pic Jaksottamalla jaksamista (Kivunhallintatalo)

Jaksottamisen opettelusta on hyötyä hyvin monelle pitkäaikaisesta kivusta kärsivälle potilaalle. Jaksottamisessa omaa tekemistä ohjataan itse määritellyn ajan tai määrän perusteella.

pic Rentoutuminen (Kivunhallintatalo)

Jokaisella on kokemusta rentoutumisesta. Rentoutuminen on kehon ja mielen (psykofysiologinen) tila, jossa tapahtuu kokonaisvaltaista palautumista. Rentoutuminen on myös taito, jota voi käyttää erilaisten oireiden hallintaan.

pic Tietoisuustaidot (Kivunhallintatalo)

Tietoisuustaitojen vahvistamisesta voi saada apua kivun kanssa olemiseen. Taitoja voi lisätä yksinkertaisten arjessa tapahtuvien harjoitusten avulla.

pic TYYNI - hyväksyvä tietoinen läsnäolo (Mielenterveystalo)

Omahoito-ohjelma tarjoaa tietoa siitä, mitä hyväksyvä tietoinen läsnäolo on ja kuinka tietoisuustaitoharjoitusten avulla voi tukea mielen hyvinvointia. Tietoisuustaidoista on tutkitusti hyötyä mm. stressinhallinnassa, toistuvan masennuksen ja kipujen hoidossa.


Päivitetty  10.8.2017