Työn sopeuttaminen ja työkyky

MS-taudista ei ole pakko kertoa työnantajalle, mutta työnantaja ja työterveyshuolto voivat auttaa eri tavoin työssä jaksamisessa. Työtä ja työtiloja voidaan yleensä sopeuttaa monilla pienillä muutoksilla.

​​MS-tauti ja fyysinen työ

​​

Työkyvyn säilyminen on MS-tautia sairastavilla yksilöllistä, ja osa pärjää työssä eläkeikään saakka. Työ on elämän ja minuuden tärkeä osa. Monille työ on portti kodin tai perheen yksityisestä piiristä julkiseen minään. Työ voi parhaimmillaan toimia osana fyysistä toimintakykyä ylläpitävää kuntoutusta. MS-tauti on yksityinen asia, jonka kertomisesta esimiehelle tai työkavereille sairastunut päättää itse. Yleensä työssä jaksamisen tukemiseksi ja oireiden ymmärtämiseksi MS-taudista täytyy kuitenkin jossain vaiheessa kertoa ainakin osalle työyhteisöstä. Työtä hakiessa sairaudesta ei tarvitse kertoa, ellei se vaikuta työstä selviämiseen. Sairaudesta on kuitenkin kerrottava työterveyshuoltoon, mikäli kroonisista sairauksista kysytään.

MS-tauti ja asiantuntijatyö

 
 

​Työn sopeuttaminen

MS-tauti voi heikentää toimintakykyä, ja sairauteen sopeutuminen merkitsee toisinaan myös työn sopeuttamista. Työnantajalla on velvollisuus kohtuullisiin mukautuksiin sairastuneen työssä selviämiseksi.     Sopeuttaminen tapahtuu yleensä monilla pienillä ratkaisuilla. Työpäivän aikana uupumista voi välttää sisäilman viilentämisellä, työn ja taukojen rytmittämisellä sekä oikeanlaisten työskentelyasentojen ja työrauhan takaamisella. Työtilojen esteettömyydestä huolehtiminen on tärkeä osa työn sopeuttamista. Lisäksi on muistettava, että työmotivaatio ja työilmapiiri vaikuttavat MS-tautia sairastavan työkykyyn kuten muillakin. Yrittäjillä työpäivän ja työpaikan sopeuttaminen jaksamisen mukaan on omissa käsissä. Yrittäjänä toimivan kannattaa myös hankkia työterveyspalvelut itselleen.

Työkyky ja kuntoutus

Sairastumisen alkuvaiheessa työkyky voi joskus heikentyä, mutta oireenmukaisen hoidon ja työn sopeuttamisen avulla se yleensä paranee. Työssä selviämistä voidaan tukea esimerkiksi ammatillisella kuntoutuksella, työkokeiluilla ja lisäkoulutuksella sekä osa-aikatyölläNäissä asioissa voi auttaa kuntoutusohjaaja ja ammatillinen kuntoutusneuvoja. Myös työvoimatoimistosta voi tarvittaessa pyytää asiantuntija-apua. Työtehtäviä voidaan sopeuttaa usein työnkuvaa sopivasti muuttamalla. Työkyvyn arvioinnissa neurologian erikoislääkäri selvittää yhdessä työterveyslääkärin kanssa oireiden vaikutuksen työntekijän toimintakykyyn ja työterveyslääkäri arvioi työntekijän kykyä suoriutua työn vaatimuksista. Pitkittyneen työkyvyttömyysjakson yhteydessä selvitetään työelämään palaamisen mahdollisuuksia ja kuntoutuksen tarvetta. Ratkaisevaa työuran onnistumisessa on työntekijän, työterveyshuollon ja työnantajan yhteistyö.

Työ (Neuroliitto)


 

Seuraava sivu

 


 

Päivitetty  16.10.2019