Tupakoinnista ja päihteiden käytöstä

MS-tautia sairastavilla tupakointiin ja alkoholin käyttöön liittyy erityisiä riskejä. Suosittelemme tupakoinnin lopettamista ja korkeintaan kohtuullista alkoholinkäyttöä.

Alkoholi ja tupakointi liittyvät usein ihmisten väliseen kanssakäymiseen ja kulttuuriin. Tupakointia ei yleisesti suositella sen keuhkoille ja verisuonistolle aiheuttamien terveyshaittojen vuoksi. Tupakoinnin on myös havaittu lisäävän MS-taudin puhkeamisen riskiä. Tämän lisäksi säännöllinen tupakointi vaikuttaa MS-taudin kulkuun jouduttaen sairauden etenemistä. Tupakoivien kannattaa siis lopettaa tupakanpoltto viimeistään MS-taudin toteamisen jälkeen.

Näin lopetan tupakoinnin (Stumppi)

Päihdyttävänä ja riippuvuutta aiheuttavana aineena alkoholi aiheuttaa paljon onnettomuuksia ja monin tavoin inhimillistä kärsimystä. Alkoholinkäytön riskiraja, josta keskimäärin henkilölle ei ole terveydellistä haittaa, on miehillä korkeintaan 3 ja naisilla noin 1.5 annosta vuorokaudessa. MS-tautia sairastavalla alkoholi voimistaa sairauden oireita ja onnettomuuksien riski kohoaa. Yleisen aivoterveyden kannalta on myös MS-tautia sairastavien syytä pitäytyä kohtuullisessa alkoholinkäytössä.

Laskureita alkoholinkäytön hallintaan (Päihdelinkki)

Edellinen sivu

 


  

 

Päivitetty  24.5.2019