Sopeutumisvalmennus

Sopeutumisvalmennus on osa epilepsian hyvää hoitoa. Se auttaa jäsentämään omaa elämäntilannetta ja elämään epilepsian kanssa.

​Sopeutumisvalmennus tarjoaa tietoa, toimintaa ja kokemuksia. Sen tavoitteena on ohjata epilepsiaa sairastavaa ihmistä itsehoitoon ja omatoimisuuteen sekä tukea soveltuvien yksilöllisten selviytymiskeinojen löytämisessä. Epilepsia (aikuiset) Käypä hoito -suositus). Sopeutumisvalmennuksen päämääränä on myös edistää kuntoutujan ja hänen perheensä valmiuksia toimia elinympäristössään mahdollisimman täysipainoisesti.

Epilepsialiitto järjestää sopeutumisvalmennusta kursseina erilaisissa ympäristöissä.

Sopivan kurssin voi valita elämäntilanteen mukaan: viikon jakso toisella puolella Suomea tai osallistuminen kotoa käsin viikoittain kokoontuvaan avokuntoutusryhmään. Osaan kursseista voi osallistua myös läheinen tai koko perhe.

Osallistujat ovat kuvanneet ryhmän vaikutusta omaan elämäänsä näin:

 • rohkaistuminen, vahventuminen, varmempi olo
 • otetta omien asioiden hoitoon
 • ei tarvitse hävetä – avoimuus
 • "silmät aukesi"= minullahan menee itse asiassa ihan hyvin
 • suhteutti asiaa - tämän kanssa voi elää
 • muutkin pärjää, saatan kuitenkin jotenkin pärjätä
 • pelkojen voittaminen
 • nyt hyväksyn itsekin paremmin

Suhtautuminen tulevaisuuteen:

 • toiveikkaampi ja luottavaisempi
 • positiivisempi
 • uskaltaa katsoa eteenpäin
 • nostetta
 • toivoa: kelpaan vielä
 • reipastunut olo
 • kannattaa huolehtia itsestä
 • työelämän vaateista huolimatta
 • kyllä pärjään

Edellinen sivuSeuraava sivuOlen toiveikkaampi ja luottavaisempi tulevaisuuden suhteen