Mitä on epilepsia?

Epileptinen kohtaus johtuu aivojen sähkötoiminnan ohimenevästä häiriöstä. Kuka tahansa voi saada yksittäisen epileptisen kohtauksen. Epilepsiaa sairastavalle kohtauksia tulee toistuvasti.

Yksittäinen epileptinen kohtaus

Yksittäiseen epileptiseen tajuttomuus-kouristuskohtaukseen voivat altistaa

  • runsas valvominen
  • stressi
  • alkoholin tai päihteiden vieroitusvaihe
  • joidenkin lääkeaineiden käyttö.

Yksittäinen epileptinen kohtaus ei välttämättä johda säännölliseen epilepsialääkitykseen. Lääkitys on kuitenkin tarpeen, jos kohtaus johtuu aivosairaudesta, joka lisää merkittävästi uuden kohtauksen riskiä.

Epilepsia - taipumus toistuviin epileptisiin kohtauksiin

Epilepsia todetaan, kun ihmisellä on poikkeava taipumus saada toistuvasti epileptisiä kohtauksia ilman erityisiä altistavia tekijöitä. Tällöin epilepsia vaatii säännöllistä lääkehoitoa.

Epilepsiat muodostavat laajan joukon neurologisia sairauksia, joilla voi olla hyvin erilaisia

  • syitä ja alkamisikiä
  • liitännäisongelmia
  • ennusteita
  • hoitovaihtoehtoja.

Valtaosalla potilaista epilepsia on hoidolla hyvin hallittavissa. Joidenkin potilaiden elämää epilepsia kuitenkin haittaa merkittävästi hoidosta huolimatta. Epilepsiaan voi kohtausten lisäksi liittyä neurologisia, älyllisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia toimintakyvyn ongelmia.
 

Osion alkuunSeuraava sivu 

Päivitetty  27.3.2017