Epilepsian syyt

Epilepsialle löytyy satoja erilaisia syitä. Häiriö aivojen sähkötoiminnassa voi johtua esimerkiksi hermosolujen vaurioitumisesta tai niiden perinnöllisistä toimintahäiriöistä.

​Epilepsiaa voivat aiheuttaa kaikki vauriot tai sairaudet, jotka häiritsevät aivojen rakennetta tai toimintaa. Kaikilla potilailla ei löydy selvää yksittäistä syytä epilepsialle.

Aivoja voivat vaurioittaa erilaiset aivoverenkiertohäiriöt, kasvaimet, vammat tai tulehdukset. Synnynnäisiä aivojen kehityshäiriöitä on monenlaisia. Kehityshäiriö voi koskea laaja-alaisesti koko aivojen aluetta, tai se voi esiintyä hyvin pienellä aivoalueella.

Aivojen toimintaa voivat häiritä myös sairaudet, jotka johtuvat kromosomi- tai geenipoikkeavuudesta. Tällaisia ovat esimerkiksi Unverricht-Lundborgin tauti ja Dravetin oireyhtymä.

Geneettinen herkkyys on myös nuoruusiän myoklonusepilepsian taustalla.

Lisätietoa epilepsian taustasyistä

Geneettiset syyt

Perimän häiriöön liittyvässä eli geneettisessä epilepsiassa epileptiset kohtaukset ovat sairauden pääoire. Perimän häiriö voi olla tunnettu tai toistaiseksi tarkemmin selvittämätön. Tieto geneettisestä etiologiasta voidaan saada sukututkimusten tai molekyyligeneettisten tutkimusten perusteella. Kyseessä voi olla virhe kromosomitasolla tai yksittäisen geenin virhe. Geneettinen ei ole sama asia kuin periytyvä, sillä uusia mutaatioita syntyy jatkuvasti, mutta vain sukusolujen mutaatiot voivat siirtyä seuraavaan sukupolveen. Jokaisessa ihmisessä on uusia mutaatioita. Geneettinen epilepsian syy ei myöskään tarkoita sitä, etteikö ympäristötekijöillä voisi olla merkitystä.

Rakenteelliset syyt

Tässä ryhmässä voidaan tunnistaa aivojen rakenteellinen muutos, johon tiedetään liittyvän suurentunut riski sairastua epilepsiaan. Rakenteelliset syyt ovat usein elämän aikana ilmaantuneita, kuten esim. aivoverenkiertohäiriöiden, vamman ja aivotulehduksen jälkitila. Osa rakenteellisista muutoksista voi myös olla taustaltaan geneettisiä (kuten esim. tuberoosiskleroosi-sairaudessa ja osa aivojen kuorikerroksen kehityshäiriöistä).

Aineenvaihdunnan häiriöt

Tässä ryhmässä aivoihin vaikuttava aineenvaihdunnan tila tai sairaus on syynä epilepsialle. Näihin epilepsioihin kuuluu muun muassa mitokondriotaudit. Monet aineenvaihduntasairauksista ovat taustaltaan geneettisiä, mutta epileptisten kohtausten syynä on aivojen aineenvaihdunnan häiriintyminen.

Immunologiset syyt

Äskettäin on tunnistettu, että osassa epilepsioita on taustalla elimistön puolustusjärjestelmän poikkeavaan toimintaan liittyvä muutos aivoissa (immuunivälitteisesti syntynyt tulehduksellinen muutos). Tällaisiä syitä kutsutaan yleisesti myös autoimmuunisairauksiksi, kun elimistön oma puolustusmekanismi ikään kuin hyökkää itseään vastaan, Nämä sairaudet on tärkeää tunnistaa, sillä epilepsian syytä voidaan tällöin hoitaa erityisin immunologisin lääkkein. Erilaiset viime vuosina tunnistetut autoimmuunienkefaliitit ovat esimerkkejä immunologisista epilepsioista.

Tulehdukselliset syyt

Aivojen bakteeri- virus-, sieni- ja alkueläintulehdusten jälkeen aivoihin saattaa jäädä vaurio, jonka seurauksena potilaalle kehittyy epilepsia. Parantunut hygienia, modernit rokotukset ja antibioottihoidot ovat vähentäneet näitä kehittyneissä maissa. Kehitysmaissa infektiot ovat edelleen johtava epilepsian syy.

Toistaiseksi tuntemattomat syyt

Epilepsian syy jää tuntemattomaksi 1/3 kaikista epilepsioista. Taustalla voi olla esimerkiksi toistaiseksi tunnistamaton geneettinen tai rakenteellinen syy tai kyseessä voi olla jokin tähän saakka kokonaan tunnistamaton aivotoiminnan häiriö. Epilepsian syytä tulisi näillä henkilöillä pyrkiä arvioimaan uudelleen säännöllisin välein.


Edellinen sivuSeuraava sivu 

Päivitetty  15.8.2018