Tervetuloa

Tämä virtuaalinen itsehoito-opas on tarkoitettu tueksi aikuisille, joilla on todettu epilepsia. Voit tutustua siihen pala kerrallaan, sen mukaan mikä sinulle on ajankohtaista ja mikä sinua kiinnostaa.

Epilepsiadiagnoosi on usein yllätys, ”kuin salama kirkkaalta taivaalta”. Ensin voi olla vaikea uskoa tapahtunutta todeksi. Vaikka tietoa omasta sairaudesta sitten vähitellen karttuukin, epilepsiaan ja sen tuottamiin arkisiin muutoksiin sopeutuminen vie aikaa. Epilepsiaan tutustumiseen liittyy usein monenlaisia tunteita ja ajatuksia: aluksi ehkä pelkoa, huolta, vihaakin, mutta vähitellen myös yhä enemmän toivoa ja uskoa tulevaisuuteen.

Opas pyrkii luotsaamaan eteenpäin tilanteen selvittämisessä. Omaan sairauteen liittyvää tukea on sen lisäksi hyvä kysyä omasta hoitopaikasta. Myös Epilepsialiitto tarjoaa monenlaista neuvontaa, ohjausta ja vertaistukea.

Opas sisältää:

  • tietoa sairastumiseen usein liittyvistä kokemuksista ja tunteista
  • vinkkejä luotettavan tiedon etsimiseen
  • kokemustietoa epilepsiasta
  • pohdintatehtäviä omasta elämäntilanteesta
  • keinoja omista voimavaroista huolehtimiseen
  • tukea epilepsian kanssa elämiseen

Oppaan ovat koostaneet Minnan ja Andyn kanssa kuntoutusohjaaja Eija Ahonen, epilepsiahoitaja Mirja Järviseutu-Hulkkonen, osastonhoitaja Jaana Kassinen, neurologi Kaisa Kotisaari sekä kuntoutuspäällikkö Marja Nylén Epilepsialiitosta. Lähteenä on käytetty Harvinaissairaudet.fi -sivuston itsehoitokurssia ”Sairaus sai nimen”, jonka ovat koonneet psykologi Jari Aho ja psykologi Minna Helkavaara ja jonka on toimittanut Sirpa Arvonen.


Osion alkuunSeuraava sivu



 

Päivitetty  26.9.2017