Huolehdi voimavaroistasi

Aluksi voi tuntua, että sairastaminen täyttää koko elämän. Epilepsiaan tutustuminen vaatiikin aluksi paljon voimavaroja. Oman tavallisen arjen jatkaminen epilepsian kanssa on kuitenkin tärkeää.

Keho ja mieli ovat kytköksissä toisiinsa. Rentoutumisesta, rauhoittumistaidoista tai virkistyksestä huolehtiminen on merkityksellistä myös epilepsian hoitotasapainon kannalta. Sopivan kuormittumisen ja palautumisen tasapainon löytäminen edellyttää usein kokeilua ja itsensä kuuntelua. Mikä on sopiva määrä lepoa suhteessa arjen kiireisiin, työhön tai liikuntaan? Tasapaino löytyy kokeilemalla. Pelko kohtauksista ja epävarmuus tulevaisuudesta kuluttavat myös henkisiä voimavaroja. Millaiset ajatukset, tekemiset tai keskustelut lataavat sinua?

Oma suhde (tyytymättömyys tai tyytyväisyys) elämän eri osa-alueisiin vaikuttaa voimavaroihin, ei niinkään mikään absoluuttinen mittaustulos. Esimerkiksi henkilö voi olla hyvinkin tyytyväinen omaan "rapakuntoonsa", kun taas huippu-urheilija ei ole tyytyväinen huippusuoritukseensakaan.

Video: Minna kertoo voimavarojen tunnustelusta

Harjoitus 1: Voimavarojen kartoitus

Arvioi miten tyytyväinen olet elämääsi kullakin elämän eri osa-alueella asteikolla 0-10. Arvo 10 tarkoittaa, että tähän osa-alueeseen olet erittäin tyytyväinen. Vastaavasti 0 tarkoittaa sitä, että olet erittäin tyytymätön.

  Sosiaalinen elämä
 • kaveri- ja ystävyyssuhteet
 • Työelämä
 • työtilanne
 • työtehtävät
 • työyhteisö
 • Minä itse
 • oma suhde itseen
 • stressinhallinta, tunneäly, tunnetaidot
 • ajankäyttö
 • Perhe
 • suhde puolisoon, lapsiin, sisaruksiin ja vanhempiin.
 • Talous
 • rahatilanne, rahankäyttö
 • Fyysinen hyvinvointi
 • kunto, liikuntatottumukset
 • ruokailutottumukset
 • seksi
 • päihteet
 • Virkistys, vapaa-aika
 • harrastukset
 • Uni, lepo
 • määrä ja laatu

Arvioi nyt omia voimavarojasi seuraavien kysymysten avulla:

 • Miten paljon sinulla on voimavaroja?
 • Ovatko voimavarat tasaisesti jakautuneet eri osa-alueille?
 • Miten voit vahvistaa niitä elämänalueita, jotka eivät nyt ole tyydyttävällä tasolla?
 • Mille asioille ei voi tehdä mitään ja voit vaikuttaa ainoastaan omaan suhtautumiseesi?
 • Mikä tuo sinulle iloa ja voimaa?

Käytä arvioinnissa ja suunnittelussa hyväksi oheista sivustoa: Suomen mielenterveysseuran laaja sivusto voimavaroista huolehtimisesta.

Harjoitus 2: Mielekkäitä hetkiä

Epilepsiaan sairastuminen voi muuttaa arkisia tapoja ja tottumuksia. Myös harrastukset tai mieluisat tekemiset voivat hetkeksi unohtua tai ne eivät enää tunnukaan tärkeiltä.

Pohdi nykyisen tilanteesi kannalta:

 • Mitä kaikkea sinulle tärkeää tekemistä voit edelleen jatkaa?
 • Mikä on ajatus tai asia, josta nautit edelleen?
 • Millaisissa pienissä asioissa voisit itseäsi helliä tai huomioida?
 • Miten voit osoittaa myötätuntoa itseäsi kohtaan?

Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

Päivitetty  15.8.2018