Miksi epilepsiaa hoidetaan?

Hoidon tavoite on kohtauksettomuus ilman merkittäviä haittavaikutuksia.

​Epilepsian hoito on välttämätöntä, sillä toistuviin epilepsiakohtauksiin liittyy esimerkiksi:

  • kohonnut tapaturmariski
  • kohonnut äkkikuolemariski
  • elämää rajoittava kohtauspelko
  • masentuneisuutta
  • muistihäiriöitä
  • havaintotoimintojen tai tarkkaavaisuuden häiriöitä.

Nämä ja muut sairaudesta johtuvat oireet voivat alentaa henkilön kykyä selviytyä arkipäivän asioista, kuten liikkumisesta, asioinnista ja yhteiskunnallisesta osallistumisesta.

Riskit vähenevät kun kohtaukset on saatu hallintaan. Vastaavasti riskit ovat selkeästi suurempia, jos kohtauksia on toistuvasti.

Epilepsian hoito ei silti ole vain kohtausten hoitoa. On tärkeää hoitaa myös muita epilepsiaan mahdollisesti liittyviä ongelmia. Muun muassa mieliala, ja sairauden vaikutukset sosiaaliseen elämään täytyy kaikki huomioida. Päämääränä on tukea ja parantaa kokonaisvaltaisesti epilepsiaa sairastavan toimintakykyä.


Osion alkuunSeuraava sivu 

Päivitetty  27.3.2017