Leikkaushoito

Epilepsian ensisijainen hoito on aina lääkehoito. Noin 30 prosenttia potilaista kuitenkin saa kohtauksia asianmukaisesta lääkehoidosta huolimatta. Osaa näistä vaikeaa epilepsiaa sairastavista auttaa leikkaushoito.

Leikkaushoito kohdistuu epilepsiapesäkkeeseen

Epilepsiakirurgia tarkoittaa, että epilepsiapesäke poistetaan tai eristetään kirurgisesti. Epilepsian leikkaushoidon mahdollisuuksia on hyvä alkaa selvitellä heti, kun kohtaukset jatkuvat asianmukaisista lääkehoitoyrityksistä huolimatta ja haittaavat merkittävästi potilaan elämää. Leikkaushoito voi olla vaihtoehto etenkin niille, joilla on paikallisalkuinen epilepsia.

Normaaliksi tulkittu magneettilöydös ei välttämättä sulje pois mahdollisuutta leikkaukseen. Potilaan pitää luonnollisesti haluta leikkaushoitoa sekä ymmärtää leikkauksen riskit ja mahdollisuudet. Nämä riskit ja mahdollisuudet tutkitaan yksilöllisesti, niin sanotussa epilepsiakirurgisessa arviossa. Monissa tapauksissa epilepsiakohtaukset voivat kokonaan loppua leikkaushoidon jälkeen, joskus vaikutus on kohtauksia vähentävä tai lievittävä.

Kaikissa yliopistosairaaloissa voidaan tehdä alustavia selvittelyjä, kuten video-EEG-tutkimuksia. Varsinaiset epilepsiakirurgiset arviot ja toimenpiteet on Suomessa keskitetty kahteen keskukseen: Kuopioon (KYS) ja Helsinkiin (HYKS).

Epilepsian leikkaushoidon voi estää, jos

  • kohtausten lähtökohtaa ei ole mahdollista paikantaa tai rajata aivoissa riittävän tarkasti
  • epilepsiapesäke sijaitsee niin, että alueen leikkaamiseen liittyy liian suuria haittoja tai riskejä.

Myös vaikeat mielenterveyden ongelmat ja korkea ikä voivat rajoittaa potilaan mahdollisuuksia hyötyä leikkauksesta.

Stimulaattorihoito voi tukea lääkehoitoa

Jos leikkaushoito ei ole mahdollinen, on potilaan kohtauksia joskus mahdollista lievittää tai vähentää vagushermostimulaattorilla tai syväaivostimulaattorilla. Stimulaattorihoito pitää kohtaukset harvoin kokonaan poissa, ja sitä käytetään lääkehoidon lisäksi.

Stimulaattorin säätöjä voidaan muuttaa tietokoneella kontrollikäyntien yhteydessä.


Edellinen sivuOsion alkuunPäivitetty  13.3.2017 13.34